Hummel Croton Inc.
10 Harmich Road
South Plainfield, NJ 07080

Tel: 908-754-1800
Fax: 908-754-1815

Chemical Abstracts Service Registry Numbers

Chemical Formula M.W. CAS # Data Sheet
Aluminum Powder Atomized Al 26.98 7429-90-5
Aluminum powder Flake Al 26.98 7429-90-5
Aluminum Powder Flitters Al 26.98 7429-90-5
Aminoguanidine Bicarbonate C2H8N4O3 136.09 2582-30-1
Ammonium Dichromate (NH4)Cr2O7 252.18 7789-09-5
Ammonium Nitrate NH4NO3 80.04 6484-52-2
Ammonium Oxalate (NH4)2C2O4• H2O 142.12 6009-70-7
Antimony Trisulfide Sb2S3 339.72 1345-04-6
Asphultum N/A N/A 12002-43-6
Barium Carbonate BaCO3 197.35 513-77-9
Barium Chlorate Ba(ClO3)2• H2O 304.27 13477-00-4
Barium Chromate BaCrO4 253.37 10294-40-3
Barium Nitrate Ba(N03)2 261.39 10022-31-8
Barium Peroxide BaO 169.33 1304-29-6
Barium Stearate Ba(C18H35O2)2 704.28 6865-35-6
Barium Sulfate BaSO4 233.39 7727-43-7
Boron B 10.81 7440-42-8
Calcium Carbonate CaCO3 100.09 1317-65-3
Calcium Ca 40.08 7440-70-2
Calcium Nitrate Ca(NO3)2• 4H2O 236.13 13477-34-4
Calcium Oxalate CaC2O4• H2O 146.02 5794-28-5
Calcium Resinate N/A N/A 9007-13-0
Calcium Silicide CaSi2 96.25 7440-70-2/7440-21-3
Calcium Stearate Ca(C18H35O4)2 740.28 1592-23-01
Charcoal C 12.01 1333-86-4
Chlorinated Rubber N/A N/A 9006-03-5
Copper Carbonate CuCO3• Cu(OH)2 221.12 12069-69-1
Copper Oxychloride CuCl3• 3Cu(OH)2 427.2 1332-65-6
Copper Powder Cu 63.546 7440-50-8
Cupric Oxide CuO 79.54 1317-38-0
Cuprous Oxide Cu2O 143.09 1317-39-1
Dextrin (C6H10O5)• nH2O N/A 9004-53-9
Diatomaceous Earth N/A N/A 7631-86-9
Di-hydrazine Sulfate (NH2)2• H2SO4 162.18 13464-80-7
Di-melamine Phosphate C6H15N12PO4 350.18 56974-60-8
Glass Borosillicate N/A N/A 65997-17-3
Graphite C 12.01 7782-42-5
Gum Arabic N/A N/A 9000-01-5
Gum Tragacanth N/A N/A 9000-65-1
Hexachloroethane CCl3CCl3 236.74 67-72-1
Hexamine C6H12N4 140.19 100-97-0
Hydrazine Carbonate (N2H4)2CO3 108.07 10195-79-6
Hydrazine Dihydrochloride N2H4• 2HCl 104.97 5341-61-7
Hydrazine Hydrate 100% N2H4 32.06 302-01-2
Hydrazine Hydrate 85% N2H4 32.06 302-01-2
Hydrazine Hydrate 55% N2H4 32.06 302-01-2
Hydrazine Mono-hydrochloride N2H4• HCl 68.51 2644-70-4
Hydrazine Nitrate Solution N2H4• HNO3 95.07 13464-97-6
Hydrazine Sulfate N2H4• H2SO4 130.12 10034-93-2
Iron Oxide Red Fe2O3 159.78 1309-37-1
Iron Powder Fe 55.85 7439-89-6
Lactose C12H22O11• H2O 360.32 10039-26-6
Lampblack C 12.01 7782-42-5
Lead Chromate PbCrO4 323.19 7758-97-6
Lead Dioxide PbO2 239.2 1309-60-0
Lead Nitrate Pb(NO3)2 331.23 10099-74-8
Lead Thiocyanate Pb(SCN)2 323.38 592-87-0
Magnesium Aluminum Alloy Mg/Al N/A 7439-95-4 / 7429-90-5
Magnesium Carbonate 3.2(MgCO3)Mg(OH)2• 3.2H2O N/A 7760-50-1
Magnesium Oxalate MgCO2O4• 2H2O 148.37 547-66-0
Magnesium Oxide MgO 40.30 1309-48-4
Magnesium Peroxide MgO2 56.32 14452-57-4
Magnesium Powder Mg 24.305 7439-95-4
Magnesium Stearate Mg(C18H35O2)2 591.21 557-04-0
Manganese Dioxide MnO2 86.94 1313-13-9
Melamine Orthophosphate C3H9N6PO4 224.12 20208-95-1
Melamine Pyrophosphate C6H16N12P2O7 430.23 15541-60-3
Oxalic Acid C2H2O4• 2H2O 126.06 144-62-7
Oxamide C2H4N2O2 88.07 471-46-5
Polyvinyl chloride N/A N/A 9002-86-2
Potassium Bicarbonate KHCO3 100.11 298-14-6
Potassium Binoxalate KHC2O4H2O 146.14 127-95-7
Potassium Chlorate KClO3 122.55 3811-04-9
Potassium Chloride KCl 74.55 7447-40-7
Potassium Dichromate K2CrO7 294.19 7778-50-9
Potassium Nitrate KNO3 101.10 7757-79-1
Potassium Nitrite KNO2 85.11 7758-09-0
Potassium Oxalate K2C2O4• H2O 184.24 6487-48-5
Potassium Perchlorate KClO4 138.55 7778-74-7
Potassium Sulfate K2SO4 174.26 7778-80-5
Red Gum N/A N/A 9000-20-8
Red Lead Pb3O4 685.60 1314-41-6
Red Phosphorous P 30.97 7723-14-0
Silicon Si 28.086 7440-21-3
Silver Nitrate AgNO3 169.87 7761-88-8
Sodium Benzoate C7H5NaO2 144.11 532-32-1
Sodium Bicarbonate NaHCO3 84.01 144-55-8
Sodium Hydroxide NaOH 40.01 1310-73-2
Sodium Nitrate NaNO3 85.01 7631-99-4
Sodium Nitrite NaNO2 69.01 7632-00-0
Sodium Oxalate NaC2O4 134.01 62-76-0
Sodium Salycilate NaC7H5O3 168.10 54-21-7
Stearic Acid CH3(CH2)16COOH 284.47 57-11-4
Strontium Carbonate SrCO3 148.00 1633-05-2
Strontium Chloride SrCl2 254.54 10476-85-4
Strontium Nitrate Sr(NO3)2 211.65 10042-76-9
Strontium Oxalate Anhydrous SrC2O4 175.65 814-95-9
Strontium Oxalate Monohydrate SrC2O4• H2O 193.66 814-95-9
Strontium Peroxide SrO2 119.63 1314-18-7
Sugar C12H22O11 342.30 57-50-1
Sulfur S 32.064 7704-34-9
Tetranitromethane C(NO2)4 196.04 509-14-8
Titanium Powder Ti 47.98 7440-32-6
Tungsten Powder W 183.92 7440-33-7
U-Tec-Tic N/A N/A
U-Tec-Tic Plus N/A N/A
Zinc Dust Zn 65.3 7440-66-6
Zinc Oxide ZnO 81.37 1314-12-2
Zinc Stearate Zn(C18H35O2)2 632.3 557-05-1
Zirconium Carbide ZrC 102.23 12070-14-3
Zirconium Hydride ZrH2 93.23 7704-99-6
Zirconium Nickel Alloy 30/70 ZrNi N/A 7440-67-7 / 7440-02-0
Zirconium Nickel Alloy 70/30 ZrNi N/A 7440-67-7 / 7440-02-0
Zirconium Powder in Water Zr 91.22 7440-67-7
Zirconium Powder in Ethanol Zr 91.22 7440-67-7